REKS

Automatizovaný knihovnický systém pro malé knihovny

REKS - Regionální knihovnický systém

Program Clavius REKS firmy LANius Tábor - https://www.lanius.cz je určen pro malé knihovny regionu. Podstatou je společná síť knihoven regionu, kterou spravuje pověřená knihovna. Na webovém rozhraní umožňuje jednoduše ovládat základní knihovnické operace jako je:

  • katalogizace (vkládání) knih
  • výpůjční protokol (půjčování knih čtenářům přes čárové kódy)
  • www katalog malé knihovny včetně knih z výměnných souborů
  • revize knih přes čárové kódy

Podmínky pro připojení knihoven do REKS

  • Spolehlivé připojení k internetu
  • Domluva s pracovnicemi Oddělení knihovnických služeb Měk B. Němcové Domažlice
  • Objednávka u firmy LANius Tábor
  • Zakoupení techniky - PC, čtečka čárových kódů, tiskárna na tisk výpůjček

Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR dotační výzvu "Program Veřejné informační služby knihoven" - VISK, kterou lze k pořízení REKSu využít.

Z grantu MK ČR VISK 3 získala dotaci na spuštění systému místní knihovna Postřekov, Koloveč, Čermná, Velký Malahov. Přidělená částka představuje maximálně 70% celkových nákladů. Zbývajících minimálně 30% je žadatel povinen dofinancovat a též tyto vlastní zdroje doložit při vyúčtování.

Obecní úřad Mrákov zakoupil pro svoji knihovnu licenci REKSu z vlastních zdrojů.

Pokud se rozhodnete pro program CLAVIUS REKS, kontaktujte nás, rády Vám s vyplněním žádosti pomůžeme.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky